20-10-2011

The Norwegian Food Safety Authority on oxidation

Smartfish er tilfreds med den økende interesse og forskning på negative effekter av oksidasjon

“Det enkleste du kan gjøre for å oppdage om oljen er harsk, er å knekke en kapsel og lukte og smake på innholdet før du spiser det” sier Mattilsynet.

Risikovurdering av harske marine oljer:
Vurdering av eventuell helsefare ved inntak av harske marine oljer
Bestilling sendt: 2008.12.11 Rapport mottatt: 2011.10.19

Inntak av omega-3 fettsyrer er vist å kunne gi positive helseeffekter. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er likevel noe bekymret for at det også kan oppstå negative helseeffekter ved langtidsinntak av harske marine oljer. Grunnen er i hovedsak at man ikke vet nok om effekter på mennesker, og at man heller ikke vet hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd.

Det kommer frem i en risikovurdering VKM har gjort av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje på oppdrag fra Mattilsynet.

Positive helseeffekter

I juni publiserte VKM en vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer. Konklusjonen var at inntak av omega-3 fettsyrer kan gi positive helseeffekter, og at det ikke er noen risiko for negative helseeffekter som følge av et slikt inntak.

Nå har VKM sett på en annen side ved disse produktene. Produksjonen av marine oljer er en trinnvis prosess hvor man starter med hel fisk eller avskjær fra fisk, og ender opp med ferdig olje klar for konsum. Gjennom produksjonsprosessen dannes og fjernes mange ulike stoffer.

– VKM har nå på oppdrag av Mattilsynet sett på mulige rester av slike nedbrytningsstoffer og harskningsstoffer i ferdig produkt, i hvilket produksjonstrinn de eventuelt oppstår, og om de i tilfellet utgjør noen helsefare for forbrukerne, forteller rådgiver i Mattilsynet, Line Ruden.

Sjekk kapslene og lukt

Harskningsstoffer dannes når marint fett harskner. Enkelte av harskningsstoffene forårsaker den karakteristiske harske lukten og smaken. Virksomhetene som produserer oljer til kosttilskudd har prosesser for å kunne hindre at oljene harskner.

Det er en utfordringen at harskningsprosessen kan fortsette etter at oljen er produsert, det vil si under innkapsling, pakking, transport og oppbevaring av det ferdige kosttilskuddet i butikk og hjemme hos forbrukerne.

– Det enkleste du kan gjøre for å oppdage om oljen er harsk, er å knekke en kapsel og lukte og smake på innholdet før du spiser det. For omega-3 kosttilskudd tappet på flaske er det ikke et problem å oppdage harskhet, sier Line Ruden.

Er harskningsstoffer skadelige for mennesker?
Det finnes svært få publiserte vitenskapelige studier som sier noe om hvor mye harskningsstoffer som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje. Det finnes også svært få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter harskningsstoffer har på menneskers helse.

– De få studiene som er gjort på mennesker gir ikke grunnlag for å konkludere. Grunnen er at studiene er gjort med planteoljer, ikke marine oljer. Det er heller ikke gjort langtidsstudier på mennesker, og det er kun sett på helseeffekt av harske oljer rett etter et måltid, sier Ruden.

Basert på den meget begrensede vitenskapelige informasjonen som er tilgjengelig, konkluderer VKM med at det er noe bekymring knyttet til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder harsk fiskeolje.

– Sjekker du lukten fra tranflasken eller knekker kapselen og smaker og lukter på denne, kan du enkelt finne ut om oljen er harsk, sier Ruden.

Mattilsynet følger med

Mattilsynet vil gjennomgå risikovurderingen nøye, med tanke på om det er forhold som tilsier at regelverket bør endres.

– Vurderingen har avdekket behov for mer data. Det er interessant for forvaltningen dersom det gjennomføres forskningsprosjekter som kan bidra til å tette disse kunnskapshullene, sier Ruden.

Mattilsynet vil følge med på utviklingen, og kontinuerlig vurdere behovet for strengere regelverk for å trygge folkehelsen og forbrukerne.

– Mattilsynet deltar dessuten aktivt i internasjonalt arbeid som tar sikte på å etablere en standard for marine oljer. Vi vil ta med oss konklusjonene fra denne vurderingen inn i det arbeidet, avslutter Ruden.

Kontaktperson: Line Ruden, rådgiver. HK – seksjon for mattrygghet. Tel: 23 21 67 74

Nyheter

10-04-2012

The norwegian Ice Hockey National Team use Smartfish in the World Cup run-up

03-04-2012

Viking soccer team use Smartfish

14-03-2012

Omega 3 fatty acids and breast cancer: New study

22-11-2011

Collaborating with Professor Grzegorz Gajos

20-10-2011

Norwegian Scientific Committee for Food Safety: Oxidation Report

19-10-2011

Welcome to Smartfish at CPhI

26-09-2011

The Norwegian Military Academy use Smartfish

23-08-2011

Smartfish Sports Performance contributes!

23-08-2011

Cognitive function market set to explode, predicts researcher

01-08-2011

Smartfish tradeshows and symposium calendar