24-05-2020

Smartfishdrikk kan forbedre embryokvaliteten hos par som gjennomgår IVF-behandling

PREPARE-studien som har sett på effektene av Smartfish-juice på fertilitet ble nylig publisert i tidsskriftet Fertility and Sterility. Resultatene viser at Smartfish-intervensjonen kan forbedre embryokvalitet.

Som vi alle vet er et godt kosthold viktig for en god helse, og kostholdet vårt kan påvirke risikoen for en rekke ulike sykdommer og lidelser. Interessant nok har flere observasjonsstudier fra de seneste årene indikert at ulike dietter i forkant av befruktning kan påvirke tidlig embryoutvikling. Middelhavsdietten er i denne sammenhengen blitt gitt særskilt oppmerksomhet [1, 2]. I forbindelse med dette har Smartfish-juice blitt brukt i en studie [3, 4] (PREPARE-studien) som undersøkte effekten av Smartfish-juice på fruktbarhet. Studien, som ble gjort på par som gjennomgikk IVF-behandling, ble nylig publisert i tidsskriftet Fertility and Sterility, og resultatene viser at Smartfish-intervensjonen kan forbedre embryokvalitet.

Studien av Alexandra Kermack og kolleger var en dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie, som ønsket å studere effekten av økt inntak av omega-3-fettsyrer, vitamin D og olivenolje i 6 uker før in vitro-befruktning (IVF) eller IVF- intracytoplasmatisk sædinnsprøytning (ICSI) på morfokinetiske markører for tidlig embryoutvikling. Studien involverte totalt 111 par som gjennomgikk IVF eller IVF-ICSI, randomisert til enten å motta en Smartfish-juice (tilskuddsdrikk beriket med omega-3-fettsyrer, vitamin D og ekstra olivenolje) daglig og olivenoljebasert margarin, eller kontroll-intervensjon (solsikkeolje til matlaging, en solsikkeoljebasert margarin, og en daglig tilskuddsdrikk uten EPA, DHA eller D-vitamin).

Resultatene viste ingen forskjeller i tiden det tok å fullføre den andre cellesyklusen etter befruktning (CC2). Imidlertid ble tiden det tok å fullføre den fjerde cellesyklus (CC4) akselerert i studiegruppen sammenlignet med kontrollgruppen. I tillegg ble det observert en signifikant forkortet synkroni av den tredje cellesyklusen (S3) samt en økning i KIDScore (Known Implantation Data Scores) på dag 3. Resultatene indikerer forbedret embryokvalitet i studiegruppen, og forfatterne konkluderer med at "Denne studien viser at en kort periode med ernæringsstilskudd endrer frekvensen av embryo spaltning." Du kan lese hele studien her.

Kilder:

  1. Lăcătușu, C.M., et al., The Mediterranean Diet: From an Environment-Driven Food Culture to an Emerging Medical Prescription. Int J Environ Res Public Health, 2019. 16(6).
  2. Gaskins, A.J. and J.E. Chavarro, Diet and fertility: a review. Am J Obstet Gynecol, 2018. 218(4): p. 379-389.
  3. Kermack, A.J., et al., A randomised controlled trial of a preconceptional dietary intervention in women undergoing IVF treatment (PREPARE trial). BMC Womens Health, 2014. 14: p. 130.
  4. Kermack, A.J., et al., Effect of a 6-week "Mediterranean" dietary intervention on in vitro human embryo development: the Preconception Dietary Supplements in Assisted Reproduction double-blinded randomized controlled trial. Fertil Steril, 2020. 113(2): p. 260-269.

Nyheter

29-09-2020

Press release: Smartfish partners with the international Public-Private Conso ...

10-09-2020

Press release: First patient recruited in research study investigating the ef ...

18-08-2020

Uno Viberg has been appointed Product Development- and Quality manager of Sma ...

12-06-2020

Press release: In-depth analysis of clinical trial results shows that Smartfi ...

11-06-2020

Press release: New study reports positive results for Smartfish product in pa ...

14-05-2020

Smartfish mot kommersielt gjennombrudd

24-04-2020

Rollen et sunt kosthold spiller for å støtte immunforsvaret

04-10-2019

Pressemelding: Smartfish starter utrulling av forbrukerhelseprodukter i Asia ...

09-09-2019

Press release: Smartfish initiates global collaboration with B. Braun, securi ...

05-09-2019

Press release: Clinical study results indicate that Smartfish’s nutrition pro ...