Marked

DET MEDISINSKE ERNÆRINGSMARKEDET

Den medisinske ernæringsindustrien er der forbrukerhelseindustri, legemiddelindustri og den forskningsbaserte ernæringsindustrien  møtes. En rekke sammenfallende globale trender gir næringsvekst. 


Smartfish er en del av den medisinske ernæringsindustrien. Våre validerte ernæringsløsninger retter seg mot kreft og KOLS-relatert pre-kakeksi og kakeksi.

Om det medisinske ernæringsmarkedet
Medisinske ernæringsprodukter er spesifikt sammensatt for bruk ved sykdomsprogresjon og symptomlindring. Medisinsk ernæring har strengere krav til klinisk dokumentasjon enn forbrukerhelseprodukter har, og spesielt gjelder dette sykdomsspesifikke produkter. Dette kompenseres ved høyere prising. 

Den globale medisinske ernæringsindustrien er en industri på 10 milliarder euro. Ettersom de positive effektene av medisinsk ernæring stadig blir tydeligere og bedre dokumentert, utvikler industrien seg raskt. Det er også en sterk trend mot skreddersydde næringsløsninger. Et resultat av dette er at markedet for medisinsk ernæring viser en årlig vekst på 6,4% [1].

Det er flere andre underliggende drivkrefter bak den sterke veksten:

 • en globalt aldrende populasjon
 • økende bevissthet rundt helse og ernæring
 • en økende forekomst av kroniske sykdommer som krever ernæringsmessig behandling
 • investering i FoU og økende preferanse for klinisk dokumentasjon
 • sterk økonomisk vekst i nye markeder
 • mulighet for refusjon i vestlige land når sterk klinisk dokumentasjon er tilgjengelig
 • tradisjon og betalingsvilje for slike produkter i de voksende asiatiske markedene.

Smartfish retter seg mot kakeksipasienter
Smartfish REMUNE er en målrettet næringsdrikk spesifikt formulert for å addressere de underliggende mekanismene i kakeksi. Vi har en forskningsbasert strategi som konsentrerer seg om de medisinske behovene til kreft- og KOLS-pasienter med pre-kakeksi og kakeksi. 

Kreft kakeksi
Kakeksi forekommer hos ca. 30-50% av alle kreftpasienter, avhengig av type og alvorlighetsgrad (opp til 86% hos pasienter med alvorlig kreft). Dette gir omtrent 3-millioner pasienter hvert år i USA, Europa og Japan. 

KOLS kakeksi
Over hele verden har mer enn 210 millioner mennesker KOLS, hvorav anslagsvis 5–15% også lider av kakeksi.

FORBRUKERHELSEMARKEDET

Forbrukerhelseindustrien vokser drevet av etterspørsel fra en aldrende befolkning, helsefokuserte forbrukere og voksende økonomi i nye markeder.

Om forbrukerhelsemarkedet
Forbrukerhelse dekker et bredt spekter av kategorier og produkter, der ingen er refundert av helsevesenet. Smartfish sine ernæringsløsninger er i dag rettet mot fire ulike segmenter i forbrukerhelsemarkedet:

 • sunn oppvekst - gir barn et optimalt ernæringsmessig grunnlag for en sunn oppvekst
 • sunn aldring - gir den eldre populasjonen ernæringsmessig støtte til et aktivt og sunt liv
 • metabolsk helse - addresserer metabolsk syndrom og personer i risiko fro diabetes type 2 og hjerte-kar-sykdommer
 • sportsernæring - adresserer både professjonelle atleter og amatørers behov og ønske for forbedret restitusjon og ytelse. 

Markedsstørrelse
Det globale forbrukerhelsemarkedet er estimert å være verdt 217 milliarder euro og vokser med en hastighet på 7,5% [2]. Det globale sportsernæringsmarkedet er en undergruppe av det globale forbrukerhelsemarkedet og er estimert å være verdt 10 milliarder euro, med en CAGR på 9% [4].

Markedstrender
En rekke sterke trender øker etterspørselen etter forbrukerhelseprodukter: 

 • En global trend av aldrende befolkning
 • Fallende fødselsrater og økt fokus på barns helse
 • Stadig fler konkurransefokuserte skoler og arbeidsplasser, med en økende bevissthet rundt barns hjernehelse
 • Det asiatiske markedets voksende økonomi og sterke tradisjon for ernæring i behandlingen av sykdom, villigheten til å betale for dette, samt økende etterspørsel etter europeiske og amerikanske produkter
 • En økende bevissthet rundt ernæringens rolle for sportsprestasjon og restitusjon for både professjonelle atleter og amatører.

I tillegg har matskandaler, klimaendringer og enklere tilgang til informasjon og formidling av nyheter økt kravene til ansvar og etterspørsel etter klinisk dokumenterte, sunne og bærekraftige produkter.

Smartfish sin forbrukerhelse-strategi 
Strategiske samarbeid med ledende selskaper innen mat og forbrukerhelse er i sentrum for Smartfish sin forbrukerhelse-strategi. Med utvalgte partnere streber vi etter en dypere penetrasjon av eksisterende markeder, samt rask geografisk ekspansjon. Med våre partnere utvikler vi også nye produkter som retter seg mot bestemte indikasjoner med stort potensial.

[1] Transparency Market Research “Global Medical Nutrition Market, 2018”

[2] Euromonitor 2017

[3] Oliver Wyman analysis

[4] Euromonitor 2015

Les mer

Melding fra daglig leder

Strategi

Organisasjon og drift