Melding fra daglig leder

Godt posisjonert for global utrulling

Etter hvert som velstand og forventet levealder øker over hele verden, øker også byrden av kroniske sykdommer som kreft og kardiovaskulære sykdommer raskt. Overvekt og diabetes viser urovekkende trender, ikke bare fordi de allerede påvirker en stor del av befolkningen, men også fordi de har begynt å oppstå tidligere i livet. Samtidig øker vissheten om og interessen for helse og ytelse, samt ønsket om å investere i vår egen og våre barns helse og utvikling. Dette inkluderer medisinske løsninger for å lindre og forebygge kroniske sykdommer, samt nye måter å tenke på mat og ernæring.

Smartfish sine ernæringsløsninger adresserer dette voksende markedet. Hensikten er viktig: "Å gi deg muligheten til å være på ditt aller aller beste, uansett om du er en pasient som kjemper mot en livstruende sykdom eller en profesjonell idrettsutøver som forfølger drømmene dine."

Vår sterke produktportefølje retter seg mot både de raskt voksende markedene for medisinsk ernæring og forbrukerhelse. Vi legger til rette for sunn vekst og aldring, god metabolsk helse - og med vår sportsernærning - hjelper idrettsutøvere med å forbedre sine resultater og restitusjon etter trening og konkurranse.

Et sterkt fundament for fremtidig vekst
Vår patenterte emulsjonsteknologiplattform og våre Omega-3-berikede næringsdrikker og emulsjoner er kjernen i vår virksomhet. Vi har en unik kombinasjon av velsmakende produkter støttet av avtaler, dokumentasjon, hemmelighold og patenter. Deres effekt er understøttet av kliniske studier. Våre næringsprodukter har en demonstrert evne til å distribuere og integrere viktige helsefremmende ingredienser i menneskekroppen.

Fra begynnelsen i 2001 har Smartfish-teknologien tiltrukket interesse fra forskningsmiljøer. Studier som bekrefter vår teknologi har blitt utført med involvering av mer enn 50 universiteter og sykehusinstitusjoner. Sammen med våre egne kliniske studier og patenter bygger dette et sterkt, proprietært vitenskapelig fundament som vi vil fortsette å utvikle.

Mens vi har utviklet vår teknologi og produkter, har vi også etablert strategiske partnerskap med ledende aktører i utvalgte internasjonale markeder. Vi er spesielt interessert i det asiatiske markedet, med sin enorme størrelse og økende interesse for nye helse- og ernæringsløsninger.

Utvidelse av internasjonale samarbeid
Jeg er trygg på at Smartfish har bygget en solid plattform for en vellykket fremtid. I 2018 og tidlig 2019 har flere år med utviklingsarbeid begynt å bære frukter. Vi opplever stor interesse fra anerkjente internasjonale partnere innen medisinsk ernæring og forbrukerhelse.

Vi er veldig stolte av å ha utvidet partnerskapet med vår distributør i Hong Kong til å inkludere alle Smartfish forbrukerhelseprodukter i Kina , Taiwan, Hong Kong og videre utover i Asia.


Validering av våre kakeksi produkter
Vår strategi inkluderer enda mer vitenskapelig validering av våre produkter. Positive resultater fra den første kliniske Smartfish-studien på KOLS ble publisert i 2017 i Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM). Vi er stolte av å kunngjøre at studie-artikkelen var en av tidsskriftets mest nedlastede artikler i 2018. Resultatene fra vår kreftstudie ble publisert i tidsskriftet Cancer & Nutrition I juli 2019. I fremtiden forventer vi at underernæring hos pasienter med andre sykdommer kan hjelpes med produkter basert på vår emulsjonsteknologi. 

Utrulling av våre medisinske ernærings- og forbrukerhelse-porteføljer i 2019
Med to sterke kommersielle avtaler på plass, forventer vi 2019 å markere den internasjonale utrullingen av våre medisinske ernærings- og forbrukerhelse-porteføljer. Vi utvider vår organisasjonsstruktur for å møte våre ambisiøse vekstmål ved å styrke våre vitenskapelige, kommersielle og operasjonelle team. I 2020 ser jeg frem til å presentere fremdriften og resultatene av det første året av utrulling.

Dedikasjon for å lykkes
Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til utviklingen av Smartfish. Dette inkluderer vår dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere, våre vitenskapelige partnere og våre lojale og utrettelige partnere innen produksjon, markedsføring og distribusjon. Jeg vil også takke våre aksjonærer for deres tålmodighet og støtte gjennom årene. Deres engasjement og støtte er avgjørende for vår suksess.

Til slutt vil jeg understreke verdien av styret og rådgivende styre. De består av svært kompetente mennesker, med et sterkt driv og ønske om å lede Smartfish i riktig retning, og som bidrar til å åpne dører og bygge relasjoner som ikke ville være mulig ellers. I tillegg har vi løpende samarbeid med mer enn 50 universiteter og sykehusinstitusjoner, noe som er grunnleggende for vårt videreutviklede FoU.

Hele Smartfish-teamet er definitivt "punching above our weight". Jeg tror vi har en lys fremtid fremfor oss.

Les mer

Kjerneteknologi

Marked

Organisasjon og drift